Slizňové služby

Pamatujete si mou charakteristickou větu, vylepenou na kombajnech?

"Sklízím zodpovědně, s radostí, láskou, vášní a srdcem pro Vás a Vaši úrodu!" Tak si to pojďme rozebrat...

„Když se podívám na pole, nevidím hektary. Vidím tvrdě vypěstovanou úrodu a vnímám důvěru zemědělce, který na mě spoléhá, že se mu o sklizeň úrody zodpovědně postarám.“ 

…Michale, ty jsi blázen! Víš kolik stojí nové kombajny?! Podívej, jaké jsou ceny služeb a navíc je překombajnováno, nikdo nebude chtít dražšího službaře, mladýho kluka a s novýma kombajnama, to nikoho nezajímá.

Jistě, rozjet v současné době služby, obzvlášť v kombajnové sféře, je vskutku nelehká věc. Vysoká finanční zátěž, rozsáhlá konkurence a prům. cenová úroveň nevypovídající dnešní době.

Tak, jak to bylo na začátku s mým prvním základním kamenem v kombajnové sklizni, tedy překládací vozy PERARD, tak i tento krok vzbuzoval řadu kritiky, odrazování a aniž bych ještě vůbec sklidil jediný hektar už předem jsem byl odepsaný…

Ti, kdo se jakýmkoli způsobem pohybují ve službách, moc dobře znají tento nekompromisní svět a taky si prošli svým. Někdy je veselo, jindy je to k pláči.

Občas je nutné povolat právní služby pro vymáhání nezaplacených faktur, jindy je potřeba se ke vzniklým komplikacím postavit jako chlap a vše vyřešit ke spokojenosti zákazníka. Někdy hrají okolnosti, jako je počasí, dozrávání a spolehlivost techniky v náš prospěch, jindy jsou karty špatné a člověk by se z toho zbláznil.

Nemyslím si, že jsem kdovíjaký službař. Že jsem nejlepší a můj přístup je nejsvatější. Třeba je skutečně důležité rychle zbouchat hektary a pelášit pryč. V Česku a na Slovensku je řada velmi dobrých službařů s velkou historií, dobrými referencemi atp. Člověk se stále učí, zkouší nové věci a každá sezóna je v něčem jiná. A to je na tom to krásné.

Moje sklizňové služby mají svůj vývoj. Všechny kroky a řešení od začátku podřizuji této hodnotě:

„Základní myšlenka Sklizňových Služeb je chovat se při sklizni úrody, jako by byla moje vlastní. Se vší precizností a zodpovědným přístupem. Smýšlet efektivně, ekonomicky a s ohledem na půdu!“

Učení se řemeslu

Poprvé mi byl kombajn svěřen v mých 18 ti letech a já se začal učit tomuto řemeslu, ne-li umění. Stát se opravdovým kombajnérem bylo mým dětským snem.

První zkušenosti jsem začal získávat na soukromé rodinné farmě na Brněnsku, konkrétně na kombajnu CLAAS Lexion 550 se 7,5m lištou. Měl jsem k tomu dva skvělé učitele, vzory, kteří se mi věnovali a každé jejich slovo a radu jsem se svědomitě učil. Od té doby jsem na kombajnech i dalších značek, jako je New Holland, CASE IH a pár dní s John Deere, odpracoval 2 500 hodin.

Pamatuju se, že po první sezóně na kombajnu a euforii, jenž jsem v sobě nosil, jsem často přemýšlel nad rezervami z pohledu organizace sklizně. Hledal jsem způsoby, jak úrodu sklidit rychleji a ihned začít provádět následující půdo-zpracující práce.

Když se tehdy řeklo sklidit rychleji, znamenalo to pouze posunout páku pojezdu víc dopředu. Já se na to díval jinak. Vždyť tohle je úroda, kterou někdo vypěstoval. Investoval do ní obrovské úsilí, čas, energii a peníze.

Rychle sklidit, znamená chytře sklidit

Nyní se nebudeme bavit o kombajnech a o tom, že je nutné mít co nejnižší možné ztráty, minimální poškození zrna, skvěle rozdrcenou a rovnoměrně rozhozenou slámu nebo naopak mít pěkný řádek atp. To si myslím, by mělo být v této době již samozřejmostí a z pohledu službaře zcela jasným znakem spolehlivosti a důvěry.

Umět s kombajnem pracovat, umět využít jeho možnosti nastavení nebo automatizaci je věc kombajnéra. Potažmo prodejce, servisu či jakékoli formy podpory či poradenství ke kombajnům.

Mou prací je umět využít přidělený čas a podmínky pole k podání toho nejlepšího výkonu v organizaci sklizně, práci s překládacím vozem, způsobu logistiky odvozu atp.

 

A jsme zase u toho tématu využívání potenciálu kombajnů. Řízená organizace pohybu strojů po poli, navigace, logistika a kapacita odvozu…

Každá oblast, kde zajišťuji služby, každý zemědělec s jeho požadavky a každé jedno nové pole mi přináší spoustu výzev: Jak to udělat, abych:

 • využil čas a úrodu na poli sklidil co nejrychleji
 • pojezdil co nejméně % plochy pole
 • spálil co nejméně nafty
 • kombajny i překládací vůz najezdily co nejméně km
 • max. vytížil odvoz
 • využil potenciál překládacího vozu
 • a další…

A to je to, co mě na kombajnových službách baví. Každé jedno pole a každá jeho úroda je výzva a já vždy hledám smysluplná řešení, abych onu zemědělcem vypěstovanou úrodu, dostal chytře a bezpečně do skladu!

Kombajnová sklizeň už není pouze a jen o kombajnu. Značka, záběr lišty, způsob výmlatu, výkon motoru atp. Jistě tyto informace jsou důležité, ale ve smyslu výkonnosti jsou takřka nicneříkající.

V první řadě to, jak o sklizni přemýšlíme, jakou zvolíme organizaci a pohyb strojů po poli, jakou odvozní kapacitu máme k dispozici a v neposlední řadě, jak dokážeme k tomuto účelu využít překládací vůz. Tohle rozhoduje, jak výkonný kombajn máme a tím i kompletní sklizňovou linku.

Jako příklad uvedu způsob pohybu kombajnů, který jsem začal praktikovat od sezóny 2018, kdy jsem rozšířil služby z jednoho na dva kombajny. Základními podmínkami jsou:

 • GPS navigace, RTK signál
 • Stejný záběr lišt
 • Co nejpodobnější výkonnostní parametry kombajnů
 • Překládací vůz

Žádné průseky a ztráta času zbytečnými přejezdy na souvrati a otáčení kombajnů. Žádné neorganizované nahánění překládacím vozem… Pravděpodobně jsem nevymyslel nic nového nebo revolučního. Možná to už takhle dřív někdo praktikoval. Nevím. Pouze jsem uvažoval nad využitím dvou kombajnů na jednom poli tak, abych naplno využil jejich potenciál.

V takové formě jsem si to poprvé nakreslil v roce 2017 a již v roce 2018 uvedl do reálné praxe.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Stále ještě není úplnou samozřejmostí mít stejně výkonné kombajny, záběry lišt anebo navigace. Zkrátka je potřeba umět pracovat s tím co je. To je i moje současná výzva. Víme, že když jsou skvělé podmínky, tak je to paráda a vše funguje. Jenomže ne všude jsou ty vstupní podmínky dokonalé, takže zkrátka vymýšlím a realizuji další produktivní způsoby, jak vytížit kombajny na poli a dokázat jediné:

Vypěstovanou úrodu sklidit rychle, chytře, zodpovědně a přitom co nejvíce ekonomicky.

Jaká byla historie a vývoj značky SkliznoveSluzby.cz?

Psal se rok 2017. Rozjezd rozsáhlejší formy činnosti týkající se kombajnové sklizně, tedy vlastní sklizňové služby. Začínal jsem se starším typem kombajnu New Holland CR 9.80 s 9m lištou, k tomu traktor CASE IH Optum 270 CVX a “Black Beast“ multifunkční překládací vůz PERARD.

Od roku 2018 koncept kompletní sklizňové služby Sklizeň na klíč®. Nové kombajny New Holland CR Revelation a CASE IH AF s lištou MacDon. GPS navigace, RTK signál, mapování výnosů, přesný pohyb strojů po pozemku atp. K tomu dvě nákladní auta s návěsy od obchodního partnera. Zkrátka samostatná linka a precizní zemědělství, resp. precizní kombajnová sklizeň v plné parádě. 

2020 inovovaný koncept sklizňových služeb. Proč?

Vysoký počet nově dodaných překládacích vozů pro žně 2020, potřeba být u rozjetí sklizně a pomoci s organizací sklizně a provozu překládacích vozů u nových klientů. Vyšší poptávka sklizňových služeb, avšak vlivem pouze dvou kombajnů a překrývaného termínu sklizně nemožnost všem vyjít vstříc. Zvýšená poptávka předvádění překládacích vozů PERARD a KNOW HOW používání překládacích vozů při sklizni. A v neposlední řadě chuť se někdy v budoucnu podívat jak na různá místa v ČR a na Slovensku, tak i do světa a sbírat inspiraci a zkušenosti z prostředí kombajnové sklizně z různých míst celého světa.  

Tohle všechno mě vedlo k rozhodnutí sesednout z vlastních kombajnů a více se zaměřit na pomáhání a předávání zkušeností z provozu kombajnové sklizně a překládacích vozů pro současné i nové klienty. Zároveň však nepolevit a pokračovat v zajišťování sklizňových služeb pro zájemce a dlouhodobé partnery. Proto jsem dal dohromady tým kamarádů a spřátelených službařů, kdy jsme si vzájemně pomohli a udělali obrovský kus práce pro české a slovenské zemědělce. 

Cílem nebylo vytěžovat kombajny a každému službaři, který jel pod mou značkou, naslibovat vysoké stovky sklizených hektarů. On měl stejně již nějakou svou práci a byl mi k dispozici v nějakém termínu. Cílem bylo organizovat a zabezpečit sklizňové služby pro vybranou klientelu a pro ty, kteří mají stejnou vizi sklizně úrody jako já. 

Díky této formě sklizňových služeb jsem mohl v jednom čase zajišťovat sklizeň pro více zemědělců a přesně podle jejich požadavku nakonfigurovat kombajnové sestavy či kompletní sklizňové linky. Zároveň předávat svoje zkušenosti a vizi o kombajnové sklizni i těmto lidem a vzájemně si tak pomáhat, aby byly spokojeny všechny tři strany: 1) Michal Horák, jakožto osoba zodpovědná za sklizňovou službu, 2) majitel kombajnu, fyzicky provádějící sklizeň, 3) zemědělec, který mi svěřil sklizeň úrody a pro něhož dělám sklizeň stejně zodpovědně, jako by to byla moje vlastní úroda.

Celkové hodnoty výsledků všech týmů, které pracovaly pod značkou SkliznoveSluzby.cz v sezónách 2017-2020:

3 svoje kombajny + 9 hlavních kombajnů a 5 dodatečně vypomáhajících (2020)

6 překládacích vozů

57 357 sklizených tun úrody

8 733 sklizených ha

2021 pokračujeme v loňské formě, která se osvědčila a pro mě a moje zákazníky naplnila očekávání při zabezpečování sklizně úrody. 

Zajímá mě víc o Michalovi a Sklizňových Službách: